Aday Öğrenciler İçin

Dumlupınar Üniversitesi ismi ile Maliye Bölümü ilk olarak 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başladı. Bölüm 1996-1997 eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. Bölümde Kasım 2017 tarihi itibariyle yaklaşık 2400 öğrenci öğrenim görmektedir.

Ekonomi temelde iki sektöre ayrılmaktadır. Özel sektör, bireysel faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve hizmet üretirken, kamu sektörü, sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için üretim yapmaktadır. Kamu maliyesi, insan ihtiyaçlarının hangilerinin kamu kesimince hangilerinin özel sektörce karşılanacağının belirlenmesi ile ilgilenir. Kamu maliyesi, bu anlamda, kamu sektörünün görevlerinin neler olması gerektiği, bu görevlerini nasıl yerine getireceği ve bu görevleri yerine getirirken ortaya çıkacak maliyetlerin hangi kaynaklardan, nasıl finanse edileceği ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bölümün amacı: Maliye biliminin temellerini öğreterek bütçe, mali planlama ve vergi konularında nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini değişik yönleri ile ele alıp değerlendirebilecek kişiler yetiştirmek temel hedeftir.

Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketler, vergi müfettişliği, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik, mali müşavirlik, belli başlı iş alanlarıdır.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebililirler.

Lisans programımızda yer alan dersler için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, Pazartesi