Hakkımızda

Maliye bölümünde kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin teknik bilgi ve yöntemler, gerekli ekonomi ve hukuk bilgisiyle birlikte incelenmekle ve bu konularda eğitim verilmektedir. Bu alanda eğitim süresi 4 yıldır . Dersler maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup, öğrenim süresi boyunca maliye alanının konularında yoğunlaşmaktadırlar Maliye Teorisi, vergi hukuku, vergi sistemi, kamu bütçesi,mahalli idareler maliyesi, mali yargı gibi dersler örnek olarak verilebilir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte maliye ve muhasebe alanlarında meydana gelen son gelişmeler de aktarılmaktadır.

Maliye Bölümünden mezun olanlara "Lisans Diploması" verilir. Maliye Bölümünden mezun olanların istihdamı genellikle  Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumları, Devlet Planlama Teşkilatı olarak sayılabilir.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin öncelikle muhakeme, yorum ve sayısal düşünme yeteneği yüksek, tertipli ,sabırlı ayrıntılar ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını takip eden kişiler olması gerekmektedir. Öğrenciler Maliye bakanlığının verdiği burslardan yararlanabilmektedir. Bu programı bitirenlere lisans diploması verilir. Unvanlar, mezunların çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişmektedir. 

Mezunlarımız içişleri Bakanlığında kaymakamlık, Adalet bakanlığı bünyesinde idari hakimlik, özel ve kamu kuruluşlarında tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, yeminli murakıplık, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler. Üniversitelerimizde araştırma görevlisi, serbest mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli mali müşavirlik görev alanları içerisinde sayılabilir. 

Mezunlarımız Maliye Bakanlığı. TC Merkez Bankası, KiT'ler, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı. Dış Ticaret Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlar ile bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilmektedirler Kamu kesiminde çalışanların kazançları kanunlarla, özel sektörde çalışanların ise toplu hükümlerle ile tespit edilebilmektedir.

Bu bölümde eğitim süresi 4 yıldır. Dersler maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup, öğretim süresi boyunca maliye alanının konularında yoğunlaşmaktadır. Maliye Teorisi, Vergi Hukuku, Vergi Sistemi, Bütçe, Mahalli İdareler Maliyesi, Mali Yargı gibi dersler örnek olarak verilebilir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte, maliye ve muhasebe alanlarında meydana gelen en son gelişmeler de aktarılmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2015, Perşembe