Lisans Eğitimi

http://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/program_hakkinda.aspx
  1.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111411005 İngilizce I 2+0 Zorunlu 2  
111411100 Kamu Maliyesi I 3+0 Zorunlu 5  
111411131 İktisada Giriş 3+0 Zorunlu 5  
111411132 Matematik 3+0 Zorunlu 4  
111411133 Türkçe I 2+0 Zorunlu 2  
111411137 Genel İşletme 2+0 Zorunlu 2  
111411302 Hukukun Temel Kavramları 3+0 Zorunlu 5  
111411305 Muhasebeye Giriş 3+0 Zorunlu 5  
        Toplam AKTS 30  
             
    2.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111412006 İngilizce II 2+0 Zorunlu 2  
111412102 Kamu Maliyesi II 3+0 Zorunlu 5  
111412134 Türkçe II 2+0 Zorunlu 2  
111412138 İş Hukuku 3+0 Zorunlu 5  
111412139 Siyaset Bilimi 2+0 Zorunlu 2  
111412307 Medeni Hukuk 3+0 Zorunlu 4  
111412310 Envanter ve Bilanço 3+0 Zorunlu 5  
111412313 Mikro İktisat 3+0 Zorunlu 5  
        Toplam AKTS 30  
             
    3.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111413001 A.İ.İ.T. I 2+0 Zorunlu 2  
111413107 Vergi Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
111413125 Bütçe Teori ve Teknikleri 3+0 Zorunlu 5  
111413135 Bilgisayar Paket Programları Kullanımı 0+2 Zorunlu 2  
111413315 Makro İktisat 3+0 Zorunlu 4  
111413316 Bilimsel Araştırma Teknikleri 3+0 Zorunlu 5  
111413317 İstatistik 2+0 Zorunlu 4  
111413325 Anayasa Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
        Toplam AKTS 30  
             
    4.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111414002 A.İ.İ.T. II 2+0 Zorunlu 2  
111414103 İdare Hukuku 2+0 Zorunlu 4  
111414104 Maliye Tarihi 3+0 Zorunlu 4  
111414118 Devlet Borçları 3+0 Zorunlu 4  
111414126 Bütçe Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
111414140 Para Teorisi ve Politikası 3+0 Zorunlu 4  
111414314 Borçlar Hukuku 2+0 Zorunlu 4  
111414320 Maliyet Muhasebesi 3+0 Zorunlu 4  
        Toplam AKTS 30  
             
    5.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111415108 Türk Vergi Sistemi I 3+0 Zorunlu 5  
111415109 Ticaret Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
111415117 Kamu Ekonomisi I 3+0 Zorunlu 5  
111415141 Ekonometri 3+0 Zorunlu 4  
[G] 11140516 Seçmeli I 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140517 Seçmeli III 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140518 Seçmeli V 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
111415501 Bilgi Ekonomisi (Seçmeli I) 3+0 Seçmeli 4 11140516
111415503 Devlet Muhasebesi (Seçmeli I) 3+0 Seçmeli 4 11140516
111415504 Türkiye'nin Mali Yapısı (Seçmeli I) 3+0 Seçmeli 4 11140516
111415600 Muhasebe Denetimi (Seçmeli III) 3+0 Seçmeli 4 11140517
111415601 Mali Aracılar ve Bankacılık (Seçmeli III) 3+0 Seçmeli 4 11140517
111415602 Kamu Maliyesi Coğrafyası (Seçmeli III) 3+0 Seçmeli 4 11140517
111415700 Girişimcilik (Seçmeli V) 3+0 Seçmeli 4 11140518
111415701 Şirketler Muhasebesi (Seçmeli V) 3+0 Seçmeli 4 11140518
111415702 İktisadi Düşünce Tarihi (Seçmeli V) 3+0 Seçmeli 4 11140518
             
    6.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111416112 Türk Vergi Sistemi II 3+0 Zorunlu 5  
111416129 Kamu Ekonomisi II 3+0 Zorunlu 5  
111416142 Harcama Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
111416143 Uluslararası İktisat 3+0 Zorunlu 4  
[G] 11140520 Seçmeli II 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140521 Seçmeli IV 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140522 Seçmeli VI 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
111416500 Pazarlama (Seçmeli II) 3+0 Seçmeli 4 11140520
111416506 Patent ve Fikri mülkiyet Hakları (Seçmeli II) 3+0 Seçmeli 4 11140520
111416507 Ceza Hukuku (Seçmeli II) 3+0 Seçmeli 4 11140520
111416601 Vergi Denetimi (Seçmeli IV) 3+0 Seçmeli 4 11140521
111416603 AB ve Mali Uyum (Seçmeli IV) 3+0 Seçmeli 4 11140521
111416604 Uygulamalı Ekonometri (Seçmeli IV) 3+0 Seçmeli 4 11140521
111416700 Türkiye Ekonomisi (Seçmeli VI) 3+0 Seçmeli 4 11140522
111416701 İcra ve İflas Hukuku (Seçmeli VI) 3+0 Seçmeli 4 11140522
             
    7.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111417115 Maliye Politikası I 3+0 Zorunlu 5  
111417116 Vergi Ceza Hukuku 3+0 Zorunlu 5  
111417130 Kamu Maliyesinde Güncel Konular 3+0 Zorunlu 4  
111417136 Mali Takip Hukuku 3+0 Zorunlu 4  
[G] 11140524 Seçmeli VII 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140525 Seçmeli IX 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140526 Seçmeli XI 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
111417502 Vergi Psikolojisi (Seçmeli VII) 3+0 Seçmeli 4 11140524
111417503 Mali Tablolar Analizi (Seçmeli VII) 3+0 Seçmeli 4 11140524
111417504 Hazine İşlemleri (Seçmeli VII) 3+0 Seçmeli 4 11140524
111417604 Gümrük Mevzuatı (Seçmeli IX) 3+0 Seçmeli 4 11140525
111417605 İşletme Finansmanı (Seçmeli IX) 3+0 Seçmeli 4 11140525
111417606 Sermaye Piyasası Araçları (Seçmeli IX) 3+0 Seçmeli 4 11140525
111417700 Çalışma Ekonomisi (Seçmeli XI) 3+0 Seçmeli 4 11140526
111417701 İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli XI) 3+0 Seçmeli 4 11140526
             
    8.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
111418120 Maliye Politikası II 3+0 Zorunlu 5  
111418121 Mali Yargı Hukuku 3+0 Zorunlu 5  
111418123 Yerel Yönetimler Maliyesi 3+0 Zorunlu 4  
111418124 Uluslararası Maliye 3+0 Zorunlu 4  
[G] 11140528 Seçmeli VIII 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140529 Seçmeli X 3+0 Seçmeli 4  
[G] 11140530 Seçmeli XII 3+0 Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
111418504 Vergi Uygulamaları (Seçmeli VIII) 3+0 Seçmeli 4 11140528
111418505 Kalkınma İktisadi (Seçmeli VIII) 3+0 Seçmeli 4 11140528
111418506 KİT'ler ve Özelleştirme (Seçmeli VIII) 3+0 Seçmeli 4 11140528
111418603 Sağlık Ekonomisi (Seçmeli X) 3+0 Seçmeli 4 11140529
111418604 Vergileme Ekonomisi (Seçmeli X) 3+0 Seçmeli 4 11140529
111418605 Gayrımenkul Değerleme Mevzuatı (Seçmeli X) 3+0 Seçmeli 4 11140529
111418700 Finansal Matematik (Seçmeli XII) 3+0 Seçmeli 4 11140530
111418701 Dünya Ekonomisi (Seçmeli XII) 3+0 Seçmeli 4 11140530
             
Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2015, Çarşamba